FC เกาหลี หนังx18+ ควี ควี ควีโยมี ควี ควี ควีโยมี
โชโก มอฟิน ฮัน โชกัก ชีคยอนกโก
ช็อกโกมัฟฟินหนึ่งชิ้นที่ฉันทำ
โค โซ ฮัน อูยูฮันชันนึน คีดารยอโย
โอปาฮาโก นาฮาโก กก มาจู อันจาซอ
ซอโร ซนบาทัก วีเอ เยปึน นักซอรึล ฮาจโย
ฮันนุน พัลจิมา นูกา มวอเรโด แนกอ แนกอ
ทารึน ยอจารัง มัลโด ซอกจิมา นัน นีกอ นัน นีกอ
แชกี ซนการัค กอลโค กก ยักซกแฮ ชวอโย
ชอลแต นา ฮนจา แนพอรยอ ทูจี อัลกีโร

FC เกาหลี หนังx18+เครดิตฟรี
About The Author
-